Giáo án điện tử bài phương trình đường tròn lớp 10

 27/09/2019, 22:40

Góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, việc thiết kế bài giảng điện tử trong giảng dạy đang được ứng dụng nhiều. Tổ Toán Tin tạo kho bài giảng điện tử để giáo viên tham khảo góp ý cho bài dạy: Giáo án điện tử bài phương trình đường tròn lớp 10  của cô giáo Vũ Thị Thúy Hằng