• Bài giảng điện tử : Phương trình bậc hai - Lớp 10 cơ bản
  • Góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, việc thiết kế bài giảng điện tử trong giảng dạy đang được ứng dụng nhiều. Tổ Toán Tin tạo kho bài giảng điện tử để giáo viên tham khảo góp ý cho bài dạy: Giáo án điện tử bài phương trình ...
Download tài liệu