Kế hoạch triển khai học tập bộ sách: “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” dành cho học sinh THPT Năm học 2020 - 2021

Kế hoạch triển khai học tập bộ sách: “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức,  lối sống dành cho học sinh” dành cho học sinh THPT Năm học 2020 - 2021

 

      SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT ĐẠI TỪ

 

Số: 241  /KH-THPT ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đại Từ, ngày 10 tháng 10 năm 2020

                                                  

                                                      KẾ HOẠCH

Triển khai học tập bộ sách: “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức,

 lối sống dành cho học sinh” dành cho học sinh THPT

Năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ vào công văn số 2990 /CV-BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ngày 28/7/2017 về việc triển khai học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông;

Căn cứ vào công văn số: 1735 /SGDĐT-CTTT của Sở GD&& ĐT Thái Nguyên ngày 20/8/2020 về việc triển khai bộ sách: “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh ”;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Đại Từ xây dựng kế hoạch học tập bộ sách: “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” lớp 10,11,12 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua những câu chuyện đặc sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phát triển năng lực và phẩm chất học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm với các hình thức đa dạng, như thảo luận, trò chơi, vẽ tranh, diễn kịch...

- Từ quyển sách này, các em sẽ rút ra được những thông điệp:  Lòng dũng cảm, đức tính cần cù, lòng kiên nhẫn... và rất nhiều bài học khác.

2. Yêu cầu:

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho các em kể những mẩu chuyện về Bác  trong cuốn sách theo từng khối lớp vào giờ sinh hoạt lớp hàng tuần ( Từ 17/10 đến 26/12/2020). Sau mỗi câu chuyện, các em nêu lên cảm nhận và rút ra bài học cho bản thân.

 - Giáo viên các bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân tích hợp vào bài giảng trên lớp.

 

 

 

 

II. CÁC GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện giờ dạy bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” lớp 10,11,12 tại đơn vị.

2. Giáo viên giảng dạy các bộ môn: Xây dựng chủ đề tích hợp ( Có minh chứng)

3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp giao cho Bí thư chi đoàn triển khai cuốn sách vào các giờ sinh hoạt lớp ( Có minh chứng).

4. Thi sân khấu hóa, tổng kết trao giải vào ngày sách Việt Nam ( Có KH sau)

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tháng 9/2020: Đăng kí sách cho giáo viên, học sinh trong toàn trường và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Tháng 10/2020: Triển khai việc thực hiện tới giáo viên và học sinh trong toàn trường.

- Cuối Học kì I, gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện giảng dạy bộ sách của đơn vị về Sở GD&ĐT.

- Cuối năm học, gửi báo cáo tổng kết việc thực hiện giảng dạy bộ sách của đơn vị về Sở GD&ĐT.

 

Trên đây là kế hoạch học tập bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm học 2020 - 2021 của trường THPT Đại Từ; Đề nghị Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.

         

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để b/c);

- Các tổ CM, GV (để th/hiện);

- Lưu: CM, VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vương Lâm

 

 

Nguồn:Ban CNTT Tổ Ngữ văn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.392
Hôm qua : 24
Tháng 08 : 6.077
Năm 2022 : 1.049.964