Sơ kết hoạt động của Tổ An ninh trường THPT Đại Từ học kì I, năm học 2019 - 2020

Thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT -  Bộ GD&ĐT - BCA ngày 20/11/2009 của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tạ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 1448/SGDĐT - VP, ngày 15/8/2019 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của hiệu trưởng trường THPT;

Xét năng lực và nhiệm vụ của cán bộ giáo viên trường THPT Đại Từ, ngày 22/8/2019, Nhà trường đã kiện toàn Tổ An ninh trường học năm học 2019 - 2020 gồm 11 đồng chí, có nhiệm vụ cùng với bảo vệ nhà trường làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác trị an trong trường và khu vực cổng trường, phòng chống tai nạn thương tích trong trường, kiểm tra đột xuất thời gian học bài ở nhà và trong các giờ học.

Sau một học kì, kể từ thời điểm kiện toàn, chiều ngày 3/1/2020, Tổ An ninh đã tiến hành Sơ kết hoạt động trong học kì I, năm học 2019 - 2020.

Về ưu điểm, trong học kì I, Tổ An ninh đã làm tốt một số công việc sau:

- Bảo đảm trật tự trị an trong các ngày diễn ra hoạt động lớn của Nhà trường: Khai giảng, Lê kỉ niệm 20/11, 22/12, các hoạt động của BCH Đoàn trường: Giai điệu tuổi hồng, Giải bóng đã, đảm bảo an ninh học sinh trong Lễ hội Trà, hoạt động Hội trại của huyện.

- Các đồng chí trong Ban An ninh phối hợp với bộ phận bảo vệ, BCH Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm, công an đề xử lí kịp thời học sinh vi phạm: đánh nhau, vi phạm giao thông,...

+ Thường xuyên thống kê danh sách học sinh vi phạm nền nếp nhà trường.

+ Đả bảo tương đối tốt an ninh trong nhà trường ở các buổi học,...

Tuy nhiên, tồn tại chủ yếu của Tổ An ninh là đội ngũ trực ban chưa được đảm bảo, chủ yếu là các đồng chí trong BCH và bộ phận bảo vệ. Các đồng chí trong danh sách trực ban an ninh về cơ bản phải làm thêm các công tác kiêm nghiệm nên việc sát sao an ninh trật tự trường học còn chưa được thường xuyên; việc phối hợp cùng các đồng chí khác trong Tổ còn chưa được chặt chẽ. Bên cạnh đó, sự phối hợp của Tổ An ninh trường học với công an huyện, công an thị trấn Hùng Sơn và công an các địa phương có học sinh đang học tập tại trường chưa hiệu quả, chưa quyết liệt.

Qua việc chỉ ra được ưu điểm, tồn tại trên, Tổ An ninh trường THPT Đại Từ đã cùng đưa ra ý kiến, thống nhất một số phương án, chiến lược quản lý, phối hợp hợp lý, hiệu quả để vấn đề đảm bảo trật tự an ninh trường học trở thành một việc làm có ý thức thường trực trong học sinh toàn trường, hướng tới xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Tác giả: Dương Linh
Nguồn: Ban CNTT Tổ Ngữ văn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 61
Tháng 12 : 384
Năm 2021 : 30.132